تعداد مقالات: 113

4. تأثیر استفاده از بتن پرمقاومت در روابط طراحی مقاومت برش سوراخ‌کننده‌ی صفحات تخت بتن‌آرمه

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2017.60849

مروارید حاجیان؛ سیدعلیرضا فاطمی؛ ایرج محمودزاده کنی


7. تاثیر لایه HPFRCC روی پانل های پیش ساخته در رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2019.139847.1082

محمدکاظم شربتدار؛ آزاده حقیقت؛ احسان قیاسی؛ نعمت الله حیدریان


8. مطالعه تاثیر اندرکنش حفره ها در سازه بتونی تحت تنش زیاد توسط کد PFC2D

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2019.129092.1064

هادی حائری؛ وهاب سرفرازی؛ سید ایمان موسوی میرسالاری؛ حمیدرضا آژیر؛ محمد امین کربلا


11. شبیه‌سازی مود برشی مکانیک شکست در اتصال سرد بتنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2021.260572.1181

احسان کریمی؛ وحید رضا کلات‌جاری


22. رفتار حرارتی نمونه های خمشی تقویت شده با چسب ها و الیاف FRP مختلف

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 25-36

10.30478/jcsm.2017.54795

علی صدر ممتازی؛ حمید رضا کرامتی؛ بهزاد طهمورسی


23. ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 30-43

10.30478/jcsm.2018.60856

یاسر شریفی؛ نجمه محمدی‌درجوزی؛ عادل مقبلی