تعداد مقالات: 98

4. تأثیر استفاده از بتن پرمقاومت در روابط طراحی مقاومت برش سوراخ‌کننده‌ی صفحات تخت بتن‌آرمه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2017.60849

مروارید حاجیان؛ سیدعلیرضا فاطمی؛ ایرج محمودزاده کنی


7. تاثیر لایه HPFRCC روی پانل های پیش ساخته در رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2019.139847.1082

محمدکاظم شربتدار؛ آزاده حقیقت؛ احسان قیاسی؛ نعمت الله حیدریان


8. مطالعه تاثیر اندرکنش حفره ها در سازه بتونی تحت تنش زیاد توسط کد PFC2D

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2019.129092.1064

هادی حائری؛ وهاب سرفرازی؛ سید ایمان موسوی میرسالاری؛ حمیدرضا آژیر؛ محمد امین کربلا


9. بررسی مشارکت آرماتورهای طولی FRP در ستون‌های بتن مسلح با مقطع مربع شکل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2020.220241.1147

مسعود مفید؛ امیر رضا طبخی وایقان


11. شبیه‌سازی مود برشی مکانیک شکست در اتصال سرد بتنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 5-22

10.30478/jcsm.2021.260572.1181

احسان کریمی؛ وحید رضا کلات‌جاری


13. تصحیح جعبه دستگاه برش مستقیم بمنظور کاربری روی درزه های ناممتد پلکانی هم پوشان و غیر همپوشان در بتن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 16-30

10.30478/jcsm.2019.121021.1059

وهاب سرفرازی؛ هادی حائری؛ سیدایمان موسوی میرسالاری


20. بررسی تأثیر اندرکنش خاک-سازه در پاسخ لرزه‏ای سیستم سازه‏ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 23-44

10.30478/jcsm.2021.260212.1179

اشکان خدابنده لو؛ هادی پوریان


22. رفتار حرارتی نمونه های خمشی تقویت شده با چسب ها و الیاف FRP مختلف

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-36

10.30478/jcsm.2017.54795

علی صدر ممتازی؛ حمید رضا کرامتی؛ بهزاد طهمورسی


23. ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-43

10.30478/jcsm.2018.60856

یاسر شریفی؛ نجمه محمدی‌درجوزی؛ عادل مقبلی