اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 159
تعداد پذیرش 81
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 55
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 7

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 81
تعداد مشاهده مقاله 30286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 36906
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 133 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 72 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 51 %