اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 231
تعداد پذیرش 98
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 87
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 16

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 98
تعداد مشاهده مقاله 51018
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46751
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 120 روز
درصد پذیرش 42 %