اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 249
تعداد پذیرش 105
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 99
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 105
تعداد مشاهده مقاله 53699
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48769
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 42 %