اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 203
تعداد پذیرش 90
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 73
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 11

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 43304
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42629
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 84 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 44 %