اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 282
تعداد پذیرش 115
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 115
تعداد مشاهده مقاله 59962
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 52209
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 122 روز
درصد پذیرش 41 %