اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 294
تعداد پذیرش 123
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 129
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 29

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 123
تعداد مشاهده مقاله 64229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 54365
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 136 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 42 %