اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 189
تعداد پذیرش 86
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 67
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 9

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 86
تعداد مشاهده مقاله 38471
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41172
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 46 %