اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 175
تعداد پذیرش 83
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 58
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 8

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 83
تعداد مشاهده مقاله 34610
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39358
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 151 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 47 %