اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 311
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 133
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 30

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 74205
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 57106
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 137 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 42 %