دوره 3 (1397)
دوره 2 (1396)
دوره 1 (1395)

 

 

 

خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 4

تعداد شماره: 7

تعداد مقاله ها: 54

درصد پذیرش: %44

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 136

تعداد مشاهده مقاله ها: 20,318

میانگین مشاهده هر مقاله: 376.26

تعداد دانلود مقاله ها: 26,053

میانگین دانلود هر مقاله: 482.46

تعداد نویسندگان: 117

تعداد داوران: 108

تعداد پایگاه های نمایه شده: 6

مجوز مجله علمی - ترویجی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

 

 به اطلاع کلیه دانش پژوهان، اساتید و اعضای محترم انجمن بتن ایران می رساند تمامی مقالات نشریه علمی- ترویجی " مصالح و سازه های بتنی” دارای کد DOI با پیش شماره اختصاصی 10.30478 به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران شده است. از این پس بعد از پذیرش مقاله، بلافاصله DOI به مقالات تخصیص می یابد. شایان توجه است این نشریه در پایگاه ISC هم نمایه می شود.

 

مقاله پژوهشی

هیچ مقاله ای پیدا نشد.

ابر واژگان