داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
بابک احمدی عضو هیات علمی /مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
علیرضا آذریون تکنولوژی بتن عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
مهدی آرزومندی
محمدرضا آزادی کاکاوند تحلیل و طراحی سازه های بتنی دانشجوی دکتری و مدرس در دانشگاه اینسبروک اتریش
مهدی اسفندی سرافراز انجمن بتن ایران
محمد اسماعیل نیا عمران گروه عمران-دانشکده مهندسی-دانشگاه کردستان-سنندج-کردستان
مهرداد اشتری تهران
بابک امین نژاد گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
علیرضا باقری عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی بسطامی هیات علمی (دانشیار پایه 24)، گروه مهندسی زلزله شریانهای حیاتی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علیرضا پورخورشیدی
محسن تدین
داود توکلی دکتری مهندسی عمران- سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
محمد رضا توکلی زاده تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا جواهری
مهدی چینی
عطا حجت کاشانی تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی هیات علمی
سیدحسین حسینی لواسانی مدل‌های توسعه یافته جدید در زمینه بتن و سازه های بتنی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
سید روح الله حسینی واعظ دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
علیرضا خالو استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
جاوید خطیبی
احمد دالوند استادیار، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان
علی دوستی دوام بتن و سازه‌های بتنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
امیرمازیار رییس‌قاسمی
فریدون رضایی تحلیل و طراحی سازه های بتنی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
جعفر سبحانی دوام بتن و سازه‌های بتنی عضو هیات علمی
بهزاد سعیدی رضوی سازمان ملی استاندارد ایران
ناصر سلمان موحدی بازرس انجمن علمی بتن ایران
محمدکاظم شربتدار تکنولوژی بتن دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
علی اکبر شیرزادی جاوید عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شوشتری
علی صدر ممتازی
کیانوش صمیمی ایمن راه
امیر طریقت تکنولوژی بتن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا عدل پرور
پویان فخاریان دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سید محمد فرنام مهندسی عمران- مهندسی- بوعلی سینا- همدان- ایران
پرویز قدوسی
اصغر قلیزاده وایقان گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
محسن غلامرضا کاشی
سید حسام مدنی تکنولوژی بتن عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
طالب مرادی شقاقی
علیرضا مرتضایی تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
مهدی نعمتی چاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علیرضا نمدمالیان
علی همتی تکنولوژی بتن گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
حمید وارسته پور استادیار و عضوهیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
رحیم واعظی