داوران

نام داور سمت / سازمان
Mohammad Bazzaz Graduate Research Assistant University of Kansas , Lawrence · Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering
بابک احمدی عضو هیات علمی /مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
مهدی آرزومندی
محمدرضا آزادی کاکاوند دانشجوی دکتری در دانشگاه اینسبروک اتریش
مهدی اسفندی سرافراز انجمن بتن ایران
مهرداد اشتری تهران
بابک امین نژاد گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
علیرضا باقری عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی بسطامی هیات علمی (دانشیار پایه 24)، گروه مهندسی زلزله شریانهای حیاتی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علیرضا پورخورشیدی
محسن تدین
داود توکلی دکتری مهندسی عمران- سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
محمد رضا توکلی زاده گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا جواهری
مهدی چینی
عطا حجت کاشانی هیات علمی
سیدحسین حسینی لواسانی
سید روح الله حسینی واعظ دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
علیرضا خالو استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
منصور یخچالیان گروه مهندس عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
جاوید خطیبی
احمد دالوند استادیار، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان
علی دوستی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
امیرمازیار رییس‌قاسمی
فریدون رضایی تهران
جعفر سبحانی
بهزاد سعیدی رضوی سازمان ملی استاندارد ایران
ناصر سلمان موحدی بازرس انجمن علمی بتن ایران
عباس سیوندی پور دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
محمدکاظم شربتدار دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
علی اکبر شیرزادی جاوید عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شوشتری
علی صدر ممتازی
کیانوش صمیمی ایمن راه
امیر طریقت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا عدل پرور
پویان فخاریان دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمرات، دانشگاه سمنان
سید محمد فرنام مهندسی عمران- مهندسی- بوعلی سینا- همدان- ایران
هومن قاسمی Assistant Professor, Department of Civil Engineering,Auburn University, USA
پرویز قدوسی
اصغر قلیزاده وایقان گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
محسن غلامرضا کاشی
رضا کهنی خشکبیجاری
سید حسام مدنی عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
طالب مرادی شقاقی
علیرضا مرتضایی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
محمدمهدی معمارپور استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
محمداسماعیل نیا عمران گروه عمران-دانشکده مهندسی-دانشگاه کردستان-سنندج-کردستان
مهدی نعمتی چاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علیرضا نمدمالیان
شاکر هاشمی استادیار سازه دانشگاه خلیج فارس
علی همتی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
حمید وارسته پور استادیار و عضوهیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
رحیم واعظی