موضوعات = تکنولوژی بتن
تعداد مقالات: 10
1. اثر اندازه نمونه بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن‌های حاوی الیاف فولادی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 66-84

10.30478/jcsm.2021.276570.1199

علیرضا مرتضایی؛ آرمان ابراهیمیان


2. مقاومت فشاری بتن الیافی حاوی خرده لاستیک تحت آتش

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-59

10.30478/jcsm.2020.231220.1157

شایان فخریان؛ شایان مشهدی؛ حمید بهبهانی


4. اثر کیفیت قالب‌های مکعبی بر مقاومت فشاری و اعوجاج نمونه های بتنی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 46-69

10.30478/jcsm.2019.207542.1136

سید حسام مدنی؛ محمد حسین انجم شعاع؛ مصطفی افضلی؛ هما حقیقی


5. بررسی تاثیر انواع الیاف در خواص رئولوژیکی بتن‌خودتراکم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 70-91

10.30478/jcsm.2020.208280.1137

محمدحسین ذوالفقارزاده؛ رضا فرخ زاد


6. بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری پوزولانی بوسیله برنامه نویسی بیان ژن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 92-117

10.30478/jcsm.2020.214158.1141

امیرعلی شاه منصوری؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ سعید قنبری


7. مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی دو‌گانه کوپلیمری و نانو‌سیلیس بر مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 100-113

10.30478/jcsm.2019.187332.1123

امیربهادر مرادی خو؛ میرحمید حسینی؛ اعظم موسوی کاشی؛ فرشته امامی؛ علیرضا اسپرهم


8. بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن مقید

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-129

10.30478/jcsm.2019.187919.1125

اویس افضلی ننیز؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی


9. بررسی مقاومت پیوستگی بین میلگردهای فولادی خورده شده و بتن خودمتراکم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-172

10.30478/jcsm.2020.204343.1132

بهاره سالاروند؛ بهزاد سعیدی رضوی؛ جمال احمدی