بررسی تاثیر کنسانتره آهن بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان-استهبان- ایران

2 گروه عمران - دانشگاهع آزاد اسلامی واحد استهبان- ایران

چکیده

یکی از مسایل بسیار مهم در طراحی سازه‌های بتنی که در معرض آب قرار دارند کاهش نفوذپذیری و آب‌بند کردن بتن است. نوآوری این تحقیق استفاده از کنسانتره آهن به عنوان یک ماده ارزان قیمت جهت کاهش نفوذپذیری می باشد. جهت بررسی آزمایشگاهی ضریب نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن، تعداد 140 نمونه مکعبی با 7 طرح اختلاط و درصدهای مختلف کنسانتره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن کنسانتره تاثیر بسزایی در کاهش نفوذ پذیری بتن دارد و به ازاء 5% الی10% کنسانتره، میزان ضریب نفوذپذیری به ترتیب 76/78% الی 44/96% کاهش می یابد. از طرفی، با افزایش کنسانتره، میزان مقاومت فشاری بتن کاهش می یابد. مقایسه همزمان نمودارهای مقاومت فشاری و نفوذپذیری نشان داد که بهینه ترین میزان مصرف کنسانتره آهن بین 5 الی 15 درصد وزنی سیمان می باشد. نتایج شکست نمونه های نشان میدهد که میزان درصد کنسانتره تاثیری بر نحوه شکست بتن نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Iron Concentrate on Permeability and Compressive Strength of Concrete

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadpour 1
  • Shaffiodin Javadi 2
1 Assistant professor department of civil engineering- Azad university of Estahban-Iran
2 Department of Civil Engineering- Azad university of Estahban-Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in the design of concrete structures that are exposed to water is the reduction of permeability and water proofing. The innovation of this research is using iron concentrate as an inexpensive material for reduction of permeability. To determine permeability coefficient and compressive strength of concrete, 140 cubic samples with 7 mixing plan and different concentrate percentage have been studied in the laboratory. The results showed that the addition of concentrate has a significant effect on permeability reduction where for 5% to 10% concentrate, the permeability coefficient decreases from 78.76% to 96.44%, respectively. On the other hand, the compressive strength of concrete decreases with increasing concentrate. A comparison between the compressive strength and permeability diagrams showed that the optimal value of concentrate is between 5 to 15% by weight of cement. The failure results of the samples show that the percentage of concentrate has no effect on the failure of concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron Concentrate
  • Concrete Permeability
  • Compressive Strength
  • Hydraulic Structures
  • Penetration Rate
[1]- حسنی و آزادی (1383)، مطالعه تاثیر دوده سیلیس بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری نمونه های بتن غلتکی، دریافت مقاله 1382 پذیرش مقاله 1383، فنی و مهندسی مدرس، شماره بیست و یکم/ پاییز 84
[2]- باقری، ع. و بابایی، م. 1384، بررسی تأثیر کاربرد دوده سیلیسی در کاهش نفوذپذیری بتن پلاستیک دیوارهای آب‌بند. دومین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
[3]- شیرگیر، ب. حسنی، ا. و علیزاده گودرزی، ه. 1390، تاثیر نوع دانه بندی بر خواص فیزیکی و نفوذپذیری بتن منخلخل در روسازی. مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس،دانشگاه تربیت مدرس.
[4]- خوشروش ، بهادری و مناف پور، بررسی عملکرد خاکستر لجن فاضلاب با و بدون نانو ذرات سیلیس در خواص مصالح پایه سیمانی خود تراکم، دریافت مقاله1391 پذیرش 1392،آب و فاضلاب، شماره 4 سال 1393
[5]- عازمی، س.1394 دیوارهای آب‌بند بتن پلاستیک در سدهای خاکی؛ با دیدگاه منابع کانی رس مناطق خشک. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران.
[6]- محمدی و عزتی (1394)  بررسی تاثیر نانوسیلیس بر نفوذپذیری بتن خود تراکم در محیط سولفاته، پذیرش مقاله 1394، تحقیقات بتن سال هشتم شماره دوم
[7]- آوریده، س، حسینی، س، ۱۳۹۵، بررسی نفوذپذیری بتن با افزودنی پودر سنگ آهک در برابر یون کلر، همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری، بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
[8]- صفایی، م. 1395، مطالعه آزمایشگاهی تأثیر الیاف پلی پروپیلن و سیلیکات سدیم بر نفوذپذیری و مقاومت تک محوری بتن پلاستیک جهت کاربرد در دیوار آب‌بند سدها. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد استهبان، استهبان، ایران.
[9]- شیخ رشی، ر، ۱۳۹۵، تأثیر الیاف پلی پروپیلنی برروی خواص مکانیکی، نفوذپذیری، استحکام و مقاومت حرارتی بتن، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA)،  دانشگاه جامع علمی کاربردی
[10]-  مردان, پ، فاخرقلعه جوق، م، ۱۳۹۶، بررسی تأثیر نانوسیلیس بر استحکام فشاری و نفوذپذیری و دوام بتن، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری ومدیریت بحران، تهران، دانشگاه علامه مجلسی
[11]- موسوی و قره داغی؛ اثر نانوتیوب کربنی و ایروژل سیلیس بر مقاومت فشاری ،دوام و انتقال حرارت بتن؛ دریافت و پذیرش مقاله 1397 ، تحقیقات بتن سال دوازدهم شماره اول
[12]- بهفرنیا، ک. و رستمی گله دار، م. (1397)، تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیافعال سرباره ای، نشریه مهندسی عمران فردوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
[13]- قربانی، ع. قربانی، ا. و شوکتی گورابی، ف. (1398)، بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری در بتن های خود تراکم با و بدون رنگ پلی اورتان، نشریه عمران و پژوهش، دانشگاه پیام نور، تهران