دانلود فرمهای مربوطه

راهنمای نگارش و ارسال مقاله به نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی  انجمن علمی بتن

 

محققان و پژوهشگران می­توانند مقالات علمی-پژوهشی خود را در زمینه­های مختلف انجمن علمی بتن ایران بر­اساس دستورالعمل زیر تهیه نموده، جهت بررسی و چاپ برای سردبیر به آدرس نشریه ارسال نمایند.

اصول کلی

 1. درمقاله ارسالی ، مسئول مکاتبات (که یکی از نویسندگان است ) باید مشخص گردد.
 2. مقالات ارسال شده می­بایست به شکل پژوهشی (Original Article) و یا مروری (Review) باشد.
 3. مقاله به زبان فارسی رایج در نشریات علمی و بصورت روان نگارش شده باشد.
 1. مقاله مروری، فقط از پژوهشگران مجرب و مسلط به موضوع مقاله پذیرفته می­شود که دارای تالیفاتی در آن زمینه باشند.   
 2. ارسال فرم تکمیل شده درخواست چاپ و تعهد نامه به همراه مقاله الزامی است. (فرم، در ادامه این شیوه نام می باشد)
 3. مقالات دریافتی را اعضای هیأت تحریریه، مشاوران و داوران بطور ناشناس بررسی و ارزیابی می­کنند و نتایج داوری به صورت کتبی به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد.
 4. مهلت ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده/ نویسندگان پس از وصول نظر داوران حداکثر 1 ماه است و بعد از پایان مهلت، با مقاله به شکل مقاله جدید برخورد شده و مجدداً برای داوری ارسال می­گردد.
 5. نشریه هیچگونه تعهدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات رسیده نخواهد داشت.
 6. نشریه هیچ مسئولیتی در قبال تاخیر انتشار مقاله که به دلیل عدم رعایت این راهنما توسط نویسنده/ نویسندگان ایجاد شود، برعهده نمی­گیرد.
 7. چنانچه، مقاله پیش از ارسال به نشریه، در همایش و مجامع علمی دیگری ارائه شده است، مراتب باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام شود.
 8. صحت علمی مطالب مقاله بر عهده نویسنده مقاله می­باشد و نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد.
 9. نشریه در ویرایش مطالب مقالات پذیرفته شده آزاد است.

راهنمای نگارش وتنظیم مقاله

 1. مقاله باید در کاغذ A4، به صورت یک­رو، در یک ستون و با حاشیه 5/2 سانتی­متر و با فاصله 2 سانتی­متر بین سطرها با نرم افزار Word 2003 تایپ شود. هر صفحه باید دارای شماره ترتیبی باشد. حروف فارسی با فونت B Nazanin و اندازه B-14 برای عنوان مقاله، 12 برای متن و B-12 برای تیترها و حروف انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه 12 باشد. شماره صفحه در پایین و وسط هر صفحه قرار گیرد.
 2. روش تنظیم مقالات پژوهشی بشرح ذیل باشد:

14-1. صفحه اول شامل: عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی ، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه و سمت علمی، نام و نشانی محل کار، موسسه ناظر، شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی ارسال کننده مقاله باشد.

14-2. صفحه دوم و سوم به ترتیب شامل چکیده فارسی، چکیده انگلیسی با عناوین آنها و به همراه 3 تا 5 کلید واژه­ی مرتبط باشد. چکیده مقاله حداکثر 200 کلمه و در متن آن عناوین هدف، روش، یافته­ها و نتیجه­گیری ذکر شود. در صفحه دوم و سوم از نوشتن مشخصات نویسنده/ نویسندگان خودداری شود.

14-3. اصل مقاله شامل موارد ذیل باشد:

14-3-1 مقدمه: بیان مسئله و هدف از اجرا با مروری بر مطالعات گذشته

14-3-2 روش پژوهش: شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، مواد و روش­های اندازه­گیری و روش­های آماری

14-3-3 یافته­ها (نتایج): شرح کامل یافته­های پژوهش. (اطلاعات هویتی آزمودنی­ها، نباید در نوشته­ها، عکس­ها و شجره­نامه­ها منعکس شود مگر آنکه مقاصد علمی ضروری باشد و آزمودنی (یا والدین و یا قیم او) رضایت نامه آگاهانه را برای انتشار به صورت کتبی امضاء کنند که در این­صورت باید به همراه مقاله ارسال گردد)

14-3-4 بحث و نتیجه گیری: شرح نکات مهم یافته­ها و مقایسه آن با یافته­های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف و بیان کاربرد احتمالی یافته­ها و در نهایت، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته­های پژوهش

14-3-5 تشکر: تقدیر و تشکر در انتهای مقاله از افراد حقیقی و حقوقی و حامیان اجرای پژوهش

14-3-6 منابع: منابع و مآخذی که از آنها در تهیة مقاله استفاده می­شوند، باید در متن، داخل پرانتز و با شماره استفاده شوند. منابع و مآخذ باید به ترتیب حروف الفبای فارسی و انگلیسی در انتهای مقاله آورده شوند. مثالهای معرفی منابع و مآخذ عبارتند از:

الف. مقاله فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، شمارة مجله، شماره صفحه.

محبی، حمید، (1382)، هیپرگلیسمی و هیپرانسولینمی واکنش IGFBP-1 را به ورزش طولانی مدت در دوچرخه­سواران تمرین­کرده از بین می­برد، حرکت، 17: 63-79

ب. مقاله انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان، سال انتشار، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شدة مجله، شمارة مجله، شمارة صفحه (ذکر نام خانوادگی و نام همة نویسندگان الزامی است)

Romijn JA, Coyle EF, Sidossis LS, Rosenblatt J, and Wolfe RR. (2000). Substrate metabolism during different exercise intensities in endurance-  trained women. J Appl Physiol, 88:1707-1714.                                                                                                                                                    

ج. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان (در صورتی که کتاب ترجمه است)، شمارة چاپ، شهر محل نشر، ناشر، شماره صفحه

۱- مثال تألیفی فارسی:

رحمانی نیا، فرهاد، (۱۳82)، مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی، چاپ اول، تهران، بامداد کتاب، 55-69.

۲- مثال ترجمۀ فارسی:

برونس، فرد و  کارگیل، سرستار،( ۱۳۸5)، مبانی تغذیه ورزشی، ترجمۀ حمید محبی و محمد فرامرزی، چاپ اول، تهران، سمت، 65-72.

۳- مثال انگلیسی:

Bouchard C, Blair SN, and Haskell WL. (2007). Physical activity and health. Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 86-98.             

 1. تعداد صفحات هر مقاله، از حداکثر 18 صفحه 20 خطی (شامل: متن، جدولها، نمودارها، شکلها) تجاوز نکند. (تعداد صفحات مقالات مروری حداکثر 15 صفحه باشد).
 1. در صورت نیاز به جدول، نمودار و شکل، به ازای هر ۳ تا ۴ صفحه متن مقاله، یک جدول، نمودار یا شکل، با بالانویس در جدول­ها یا زیر نویس در نمودارها و شکل­ها به زبان فارسی ارائه شود. جدول­ها بهتر است با استفاده از امکان Table در Ms-Word و نمودارها در نرم­افزار Ms-Exel طراحی شوند. شکل­های ارسالی باید از نوع Tif و دقیق و روشن باشند.
 2. هر واژه یا عبارتی که به صورت علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی برای اولین بار در متن مقاله ارائه می­شود، باید عبارت کامل آن به صورت پانویس معرفی شود.

 

فرم ارسال مقاله و تعهد نامه

سردبیر محترم نشریه مجله علمی مصالح و سازه های بتنی انجمن علمی بتن

با احترام،

بدینوسیله فایل Word و PDF مقاله با عنوان «.........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................» که با توجه به اصول مندرج در راهنمای نگارش مقالات نشریه نشریه  مصالح و سازه های بتنی تنظیم شده است برای چاپ در آن نشریه ارسال می گردد. همچنین، گواهی می نماید که:

 1. تمامی افرادی که نام آنها به عنوان همکار در این مقاله اعلام شده است در این فعالیت علمی مشارکت داشته اند.
 2. متعهد می شود که این مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه مصالح و سازه های بتنی به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
 3. در صورت پذیرش مقاله در مجله، کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله به مجله مربوطه واگذار می شود.
 4. مجله مربوطه اجازه دارد در هر مرحله ای از ادامه روند داوری و یا چاپ مقاله جلوگیری نماید.
 5. هیچ گونه کپی برداری غیرمجاز، سرقت ادبی یا علمی (plagiarism) در مقاله وجود ندارد..
 6. مسئولیت صحت و سقم کلیه اطلاعات، بر عهده نویسندگان است
 7. علاوه بر موارد یاد شده در بالا ، متعهد می شود چنانچه در هر زمان مشخص شود که تخلف علمی در مقاله اینجانب وجود داشته و این مورد سبب تضییع حقوق مجله شده است، بدون قید و شرط کلیه خسارات وارده را جبران نمایم.

امضا

شماره تماس

ایمیل

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

نام و نام خانوادگی مسئول مقاله: ...............................................

آدرس: ..................................................................................................................................

کد پستی: ...............................................................

تلفن و دورنگار: .........................................................

آدرس پست الکترونیکی: ..................................................

                                                                                                                                                      تاریخ ارسال مقاله:

                                                                                                                                                    امضاء                                                   تاریخ

دانلود راهنمای نگارش و ارسال مقاله

دانلود فرم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد نویسندگان