اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 324
تعداد پذیرش 137
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 135
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 31

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 137
تعداد مشاهده مقاله 84637
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60062
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 137 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز
درصد پذیرش 42 %