اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 370
تعداد پذیرش 160
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 152
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 35

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 160
تعداد مشاهده مقاله 112277
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67944
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 43 %