اهداف و چشم انداز

اهداف اصلی نشریه مصالح و سازه های بتنی

 • اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه مصالح و سازه های بتنی
 • کمک به توسعه و اعتلای دانش و فن آوری در زمینه مصالح و سازه های بتنی
 • فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه مصالح و سازه های بتنی
 • گسترش هرچه فراگیرتر مرزهای دانش و به روز رسانی هرچه بیشتر سطح علمی و فنی پژوهشگران و مهندسان فارسی زبان

 

زمینه های نشر مقاله در نشریه

نشریه مصالح و سازه های بتنی با حمایت پژوهشگران و ارائه مقالات وزین، دارای نوآوری های ویژه علمی و پژوهشی حاصل از تحقیقات اصیل، پایه ای و مبتنی بر تحقیقات نظری و آزمایشگاهی در راستای ارتقای سطح تحقیقات همه جانبه و به ویژه کاربردی، مقالات در زمینه های ذیل را منتشر می نماید.

 • تحلیل و طراحی سازه‌های بتنی
 • تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی
 • اجرا و ساخت سازه‌های بتنی
 • مدیریت اجرا و ساخت سازه های بتنی
 • مدیریت دانش در زمینه بتن و سازه های بتنی
 • تکنولوژی بتن
 • دوام بتن و سازه‌های بتنی
 • بتن و محیط زیست
 • افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی
 • روش‌های آزمایشگاهی پیشرفته و بهبود یافته
 • مدل‌های توسعه یافته جدید در زمینه بتن و سازه های بتنی
 • بهبود خواص کیفی و مقاومتی بتن
 • تعیین خواص سازه‌ای و ریز ساختار بتن
 • کاربرد مصالح بتنی
 • بکارگیری و مدیریت بتن بازیافتی