داوران

داوری نوشتار پژوهشگران نوعی امتیاز و اعتبار علمی به شمار می‌رود. هرچند این امر مسئولیتی ارزشمند و زمان‌بر می‌باشد. هیئت تحریریه نشریه مصالح و سازه‌های بتنی از سوی نویسندگان و مخاطبان نشریه، قدردان زحمات و زمان داوران برای پذیرش این مسئولیت می‌باشند. در این نشریه، بررسی و داوری مقالات به صورت یک سو بسته می‌باشد. همچنین روند داوری مقالات در این نشریه، سریع و عادلانه در نظر گرفته شده تا کیفیت بالای مقاله های منتشر شده را تضمین نماید. داوران به تشخیص هیات تحریریه از میان افراد دارای تخصص بالا و توانایی در زمینه پژوهش انجام شده، انتخاب می‌شوند.

موارد اصلی در نظر گرفته شده توسط داوران به شرح زیر می‌باشد:

  • نوآوری و اصالت پژوهش
  • قابلیت اطمینان علمی و اثرگذاری در دانش
  • اضافه کردن جنبه های جدید به حوزه پژوهشی موجود
  • رعایت جنبه‌های اخلاق علمی و نشر
  • رعایت ساختار نگارش مقاله ارائه شده
  • اصالت و به روز بودن منابع ارجاع شده
  • نکات فنی
  • موارد نگارشی و املایی
  • کیفیت نتایج پژوهش و تکرارپذیری
نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان عضویت در پایگاه های داوری
علیرضا آذریون تکنولوژی بتن عضو هیات علمی دانشگاه ملایر  
مهدی آرزومندی     پابلونز
محمدرضا آزادی کاکاوند تحلیل و طراحی سازه های بتنی محقق فوق دکتری و مدرس در دانشگاه آلتو فنلاند پابلونز
بابک احمدی   عضو هیات علمی /مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی پابلونز
مسعود احمدی   استادیار، دانشگاه آیت الله بروجردی پابلونز
مهدی اسفندی سرافراز   انجمن بتن ایران  
محمد اسماعیل نیا عمران   گروه عمران-دانشکده مهندسی-دانشگاه کردستان-سنندج-کردستان  
مهرداد اشتری   تهران  
بابک امین نژاد   گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران  
علیرضا باقری   عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  
مرتضی بسطامی   هیات علمی (دانشیار پایه 24)، گروه مهندسی زلزله شریانهای حیاتی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  
علیرضا پورخورشیدی      
محسن تدین      
محمد حسین تدین      
داود توکلی   دکتری مهندسی عمران- سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران  
محمد رضا توکلی زاده تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
هاشم جهانگیر تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران پابلونز
احسان جهانی تحلیل و طراحی سازه های بتنی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  
محمدرضا جواهری تفتی   رئیس مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه آزاد اسلامی  
مهدی چینی      
عطا حجت کاشانی تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی هیات علمی  
سیدحسین حسینی لواسانی   گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی  
سید روح الله حسینی واعظ   دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم  
علیرضا خالو   استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف  
گرشاسب خزائنی تکنولوژی بتن استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب  
جاوید خطیبی      
احمد دالوند   استادیار، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان  
علی دوستی دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی  
فریدون رضایی تحلیل و طراحی سازه های بتنی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران  
امیرمازیار رییس‌قاسمی      
جعفر سبحانی دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی عضو هیات علمی  
بهزاد سعیدی رضوی   سازمان ملی استاندارد ایران  
ناصر سلمان موحدی   بازرس انجمن علمی بتن ایران  
محمدکاظم شربتدار تکنولوژی بتن دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان  
محمد شوشتری      
علی اکبر شیرزادی جاوید   عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران  
علی صدر ممتازی      
کیانوش صمیمی تکنولوژی بتن عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
امیر طریقت تکنولوژی بتن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
محمدرضا عدل پرور      
پویان فخاریان   دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران پابلونز
عطیه فراهانی تکنولوژی بتن استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش  
سید محمد فرنام   مهندسی عمران- مهندسی- بوعلی سینا- همدان- ایران  
پرویز قدوسی      
اصغر قلیزاده وایقان   گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران  
ابراهیم قیاسوند      
محسن غلامرضا کاشی      
سید حسام مدنی تکنولوژی بتن عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان  
طالب مرادی شقاقی      
علیرضا مرتضایی تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان  
امیر مفیدی تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی استادیار  
حسین نادرپور   دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان پابلونز
مهدی نعمتی چاری   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  
علیرضا نمدمالیان      
علی همتی تکنولوژی بتن گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران  
حمید وارسته پور   استادیار و عضوهیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق  
رحیم واعظی      
فرشاد وزین رام