نویسنده = بابک احمدی
بررسی اثر ناهمواری و انحراف از گونیایی قالب های مکعبی بر نتایج مقاومت فشاری بتن

دوره 8، شماره 1، آبان 1402، صفحه 147-157

10.30478/jcsm.2023.392063.1314

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ بابک فروتن مهر؛ محسن تدین


تأثیر کاهش دمای بتن توسط یخ بر مقدار فوق روان‌کننده و خواص بتن تازه و سخت‌شده خودتراکم

دوره 7، شماره 2، دی 1401، صفحه 5-18

10.30478/jcsm.2023.376184.1308

بابک احمدی؛ فرهاد عواطفی هویدا؛ امیرهمایون ثابتی مطلق؛ محمد جواد محمدی؛ محسن فرخی؛ ابوالفضل وثوقی؛ بابک فروتن مهر


بررسی مقاومت الکتریکی مخلوط های بتنی حاوی حجم بالایی از مواد پوزولانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 49-62

10.30478/jcsm.2022.320191.1243

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ بابک فروتن مهر


تاثیر حجم خمیر مواد سیمانی و استفاده از زئولیت بر خواص بتن خودتراکم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 100-109

10.30478/jcsm.2019.158641.1103

سعید خالوئی؛ بابک احمدی؛ آزاده عسگری نژاد؛ مسعود نکوئی


بررسی خواص مهندسی مخلوط‌های دو جزئی و سه جزئی حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس

دوره 3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 119-133

10.30478/jcsm.2019.82173

جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخوشیدی؛ بابک احمدی؛ مهدی چینی