بررسی عملکرد چسب در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به کاربرد اجباری بلوک‌های بتن سبک AAC در دیوار ساختمان‌ها، لزوم بهره‌برداری مناسب و جلوگیری از عدم اتلاف مصالح به لحاظ دوباره‌کاری در اصلاح و مرمت ترک‌خوردگی در این مصالح و همچنین استفاده بهینه با عملکرد بالا از چسب در این پژوهش مد نظر قرار گرفت. ابتدا مقاومت فشاری بلوک توسط آزمایش نمونه‌های مکعبی با ابعاد 200 میلیمتر اندازه‌گیری شد. نتایج مبین مقدار مقاومت فشاری حداقل و حداکثر 4/2 و 1/3 با میانگین 7/2 مگاپاسکال بودند. جهت تعیین ضریب کشسانی، نمونه های مکعبی به ابعاد 100 میلیمتر نیز تحت بارگذاری فشاری همراه با اندازه‌گیری تغییر شکل محوری نمونه قرار گرفت. روند کسب مقاومت چسب بلوک با آزمایش 28 نمونه منشوری به ابعاد 100×100×200 میلیمتر که دو به دو توسط چسب بلوک به یکدیگر چسبانده شده بودند، در زمان‌های مشخص از 8 ساعت تا 35 روز تحت آزمایش خمش سه نقطه‌ای قرار گرفت. سپس نتایج با نتیجه نمونه های مبنا به ابعاد 100×100×400 میلیمتر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که پس از گذشت زمان 48 ساعت مقاومت چسبندگی چسب از مقاومت گسیختگی بلوک فراتر می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cement-based adhesive on joining AAC prefabricated blocks

نویسندگان [English]

  • Milad Amanian
  • farid kafili alamdari
  • Mohammadreza Tavakkolizadeh
Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Considering the mandatory application of lightweight concrete AAC blocks in separating walls of buildings, the need for proper selection and installation of such materials for suitable operation and prevention of material losses and additional costs related to future restoration should be considered. In this study, first, the compressive strength of blocks was determined by testing of cubic samples with dimensions of 200 mm. The results show that minimum and maximum compressive strengths was 2.4 and 3.1 with an average value of 2.7 MPa. To determine the modulus of elasticity of the blocks, cubes of 100 mm dimensions were also tested under compressive loading while both applied load and corresponding deformation were acquired. The process of determining cement-based block adhesive strength was done by testing 28 block prisms with dimensions of 100 x 100 x 200 mm, which were glued together with adhesive, under three-point bending set up at specified times from 8 hours to 35 days. The results were compared with control samples with dimensions of 100 × 100 × 400 mm. The results showed that, after 48 hours, adhesive adhesion strength exceeded the resistance of the block.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AAC block
  • adhesion strength
  • flexural capacity
  • block adhesive

1.         

[1]     مهتا، ک.، مونته ئیرو، پ.، رمضانیان پور، ع.ا.، قدوسی، پ.، گنجیان، ا.،  (1388). "ریز ساختار ، خواص و اجزای بتن (تکنولوژی بتن پیشرفته )". ویرایش اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
[2]     شکرچی­زاده، م.، لیبر ن.، جلیلی، م.،  (1393). "راهنمای کاربردی بتن سبکدانه سازه ای ". ویرایش اول، انتشارات علم و ادب.
[3]     علی­پور، ع.، (1392). "بررسی تاثیر روش‌های مختلف آماده‌سازی سطح بر روی پیوستگی بین ورق‌های FRP و بتن ". پایان نامه کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
[4]     Cox, J., Freeman, C. (2011). “Promoting AAC Solution for Sustainable Construction Challenge in Europe”. 5th International Conference on ААС, Poland, Bydgoszcz, September, pp.14-17.
[5]    دبرخانه فن آوری های نوین ساختمانی سیمان و نانو، "فناوری‌های نوین ساختمانی". ویرایش پنجم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، (1388).
[6]    نویل، آ.، مترجم: فامیلی، ه.، (1391). "ویژگی‌های بتن (خواص بتن) ". ویرایش ششم، انتشارات ندای آریانا.
[7]     ACI 318R-14, (2014). “Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete”.
[8]     ASTM C1693-09, (2009). “Standard Specification for Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”.
[9]     ASTM C331.05, (2005). “Standard Specifications for Lightweight Aggregates for Concrete Masonry Units”.
[10]  استاندارد ملی ایران 8593، (1384). "بتن سبک –قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده- ویژگی‌ها".
[11]  استاندارد ملی ایران 8593، (1384). "بتن سبک – تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده – روش آزمون".
[12]  استاندارد ملی ایران 8593، (1384). "بتن سبک – تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده – روش آزمون".
[13]  اشتری، پ.، میر­رحیمی،م.، (1389). "بررسی طرح اختلاط پیشنهادی بتن سبک سازه­ای با سبکدانه پرلیت". کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، 1 و 2 اردیبهشت.
[14]  کفیلی علمداری، ف.، (1396). "بررسی مقاومت پیوستگی بین ورق های FRP و سطح بلوک های بتنی AAC". پایان نامه کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
[15] EN 771-4, (2011). “Specification for Masonry Units. Autoclaved Aerated Concrete Masonry Units”.