فرآیند طراحی، اجرا و بررسی عملکرد رویه بتن غلتکی جهت پیشگیری و کاهش خرابی‌ها نگاه موردی: جاده اختصاصی مجتمع تولیدی و تحقیقاتی پریفاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اجرایی و عضو هیئت مدیره شرکت اریکه گستران سام

2 مشاور تحقیقاتی شرکت اریکه گستران سام

3 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

بتن غلتکی نوعی از بتن با اسلامپ تقریبا صفر می باشد. رویه بتن غلتکی بتن متراکم شده ای است که روند کسب مقاومت آن شبیه به خاک کوبیده شده است. مقدار رطوبت باید به گونه ای تنظیم گردد که ضمن فراهم شدن شرایط اختلاط مصالح و تراکم بتن، خمیر سیمان به صورت یکنواخت در بتن پخش شده و بتن تحت اثر وزن غلتک متراکم گردد. پس از استفاده موفقیت آمیز از بتن غلتکی در سدسازی، ویژگی ها و مزایای این نوع بتن منجمله قابلیت کسب مقاومت های بالا در سنین کم و عدم نیازی به تسلیح، قالب بندی و پرداخت که کار اجرایی را تسهیل و تسریع می نماید، کارشناسان را به استفاده از این نوع بتن در روسازی راه ها ترغیب نمود. امکان استفاده از تجهیزات متداول اجرای رویه های آسفالتی جهت اجرای رویه های بتن غلتکی در کنار هزینه های تعمیر و نگهداری کمتر و عمر مفید بیشتر در بسط و گسترش استفاده از این نوع بتن به عنوان روسازی راه ها بسیار موثر بوده است. در کشور ما با توجه به فزونی ظرفیت تولید انواع سیمان نسبت به نیاز پروژه های عمرانی داخلی و تقاضای بازارهای صادراتی، گسترش استفاده از رویه های بتنی در راه ها به عنوان راهکاری عملی جهت ایجاد بازار مصرف پایدار برای بخشی از سیمان قابل تولید مطرح می باشد. در این مقاله برخی از و دستاوردهای آزمایشگاهی و تجارب اجرایی استفاده از بتن غلتکی به عنوان روسازی در خیابان های داخلی کارخانه پریفاب منجمله نکات طراحی طرح مخلوط با استفاده از مصالح بومی و بخشی از پسماند تولید مصالح سنگی، اقدامات انجام شده جهت بهسازی خط تولید مصالح سنگی و مرکز تولید بتن کارخانه جهت انطباق با الزامات ساخت و حمل بتن غلتکی، نکات قابل تامل درخصوص بهره برداری از ماشین آلات متداول راهسازی جهت اجرای بتن غلتکی و فرآوری و نگهداری از بتن غلتکی در شرایط هوای گرم به تفضیل بیان گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Implementation and Evaluation of Roller Concrete Pavements to Prevent and Reducesing the Breakdowns Case Study: Using RCC in the Domestic Roads of the PREFAB Company

نویسندگان [English]

  • Saeed Zolghadri 1
  • Vahid Gholizade 2
  • Ali Akbar Maghsodi 3
1 C.E.O
2 Technical Consultant
3 Chief Technical Consultant
چکیده [English]

Roller concrete is a type of concrete with slump is almost zero. Concrete concrete is a concave concrete roller whose resistance to its formation is similar to that of poured soil. The amount of moisture should be adjusted in such a way that, while providing the mixing conditions and the density of the concrete, the cement paste is uniformly spread in concrete and the concrete is subjected to the weight of the roller. Following the successful use of roller concrete in dam construction, the features and benefits of this type of concrete, including the ability to obtain high resistance at low ages and the need for arms, molding and payment, which facilitates and accelerates the implementation of the work, The use of this type of concrete in the pavement was encouraged. The use of commonly used equipment for the implementation of asphalt pavements to implement roller concrete concretes along with lower maintenance costs and longer shelf life has been instrumental in expanding the use of this type of concrete as pavement pavement. In our country, due to the increasing capacity of cement production to meet the needs of domestic civil engineering projects and the demand for export markets, the expansion of the use of concrete procedures on the roads as a practical way to create a sustainable consumption market for a part of the production of cement is posing. . In this paper, some laboratory experiments and achievements in the use of roller concrete as a pavement on the inner streets of the refinery, including the design of mixed designs using native materials and part of the stone waste materials, measures to improve the production line of materials Stone and Concrete Plant Factory To comply with the requirements for the construction and carrying of concrete rollers, considerations about the operation of conventional machinery for road construction for the implementation of roller concrete and the processing and maintenance of roller concrete in hot weather are detailed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rolling compact concrete pavement
  • Recycled materials
  • Concrete Mixture design
  • Methods of Restoration and repairing pavements made of RCC
[1]   رمضانیانپور، علی‏اکبر، اعرابی، نگین، (1393)، مقایسه فنی- اقتصادی و زیست محیطی روسازی‏های بتنی و آسفالتی، چاپ اول، تهران، نگارنده دانش.
[2]   European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO). (2013). Guide to roller compacted concrete for pavements.
[3]   سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی، (1388)، نشریه 354، راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
[4]   Iowa State University’s Institute. (2010). guide for roller compacted concrete pavements. Portland Cement Association or the National CP Tech Center.
[5]   Jeffers, m. (2001). Roller Compacted Concrete Pavement. Concrete Paving of Tennessee (CPAT). Buzzi Unicem USA.
[6]   American Concrete Institute (ACI). (2002). Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads. ACI 325R-02.
[7]   Bakhsh, K. (2014). Design Methodology for Subgrades and Bases Under Concrete Roads and Parking Lots ,Test Methods & Results of Erosion Potential of Commonly Used Subgrade and Base Materials. Technical report submitted to the ready mixed (RMC) research and education. Foundation Texas Transportation Institute.
[8]   Portland Cement Association (PCA). (2009). Thickness Design of a Roller Compacted Concrete Composite Pavement System. Skokie, IL: Portland Cement Association.
[9]   دفتر مقررات ملی ساختمان – وزارت راه و شهرسازی، (1392)، مبحث نهم - طرح و اجرای ساختمان‏های بتن آرمه - ویرایش چهارم، چاپ سوم، تهران، نشر توسعه ایران.
[10] American Concrete Pavement Association (ACPA). Roller Compacted Concrete Pavements as Exposed Wearing Surface. (2041). Skokie. IL: American Concrete Pavement Association.
[11] Strategic Highway Research Program (SHRP). (1994). Concrete Pavement Repair Manual of Practice.
[12] Cement Concrete & Aggregates Australia. (2009). Concrete Pavement Maintenance / Repair.
[13] قدوسی، پرویز، (1380)، تعمیر سازه‏های بتنی - مصالح و روشها، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر و سازه.