بررسی تاثیر دانه‌بندی سیمان بر مشخصات بتن و ملات استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیمان تهران

2 کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت سیمان تهران،

3 رئیس آزمایشگاه فیزیک مجتمع صنعتی سیمان تهران

چکیده

دانه‌بندی از مهمترین خصیصه‌های سیمان است که تاثیر زیادی بر عملکرد آن در بتن تازه و سخت شده دارد. رایج‌ترین روش‌های پایش دانه‌بندی سیمان، تعیین مانده روی الک‌های 200، 90 و 45 میکرون، نرمی به روش بلین و دانه‌بندی لیزری است که تلفیق نتایج این آزمایش‌ها بهترین روش کنترل دانه‌بندی سیمان می‌باشد. در این مطالعه سعی شد تا شاخص‌های اصلی دانه‌بندی سیمان، حدود مطلوب و اثرات آن معرفی شوند. بنابراین طی یک عملیات آزمایشگاهی 204 نمونه سیمان پرتلند نوع 2 تهیه گردید و مشخصات فیزیکی آنها تعیین و دانه‌بندی لیزری انجام گرفت. سپس با ساخت مخلوط‌های بتنی با روانی ثابت (اسلامپ 5/0±8 سانتی‌متر)، عملکرد نمونه‌های سیمان با دانه‌بندی متنوع در مخلوطهای بتنی بررسی شد. از مهمترین نتایج حاصله در این مطالعه گسترده می‌توان به تاثیر واضح افزایش سهم ذرات 30-3 میکرون و ضریب یکنواختی سیمان بر مقاومت فشاری بتن و ملات و ارائه روابط اشاره نمود؛ بطوریکه مقاومت فشاری ملات استاندارد 28روزه بطور تخمینی برابر مجموع نصف میزان ذرات 30-3 میکرون سیمان و عدد ثابت 22 مگاپاسکال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of cement grading on the characteristics of concrete and standard mortar

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Kafash Bazari 1
  • Mohamad Vatani 2
  • Zivar Nikfal 3
1 Chief of Laboratory of research and development of Tehran cement Co
2 Expert of Laboratory of Tehran cement Co, Tehran, Iran
3 Chief of Laboratory of physic of Tehran cement Co
چکیده [English]

Grading is one of the most important characteristics of cement, which has a great impact on its performance in fresh and hardened concrete. The most common methods of cement grading monitoring are determination of residue through 200, 90 and 45 micron sieves, fineness test by Blaine method and Laser Grading. Combining the results of these tests is the best way to control cement grading. In this study, it was tried to introduce the main indices of cement grading and its effect and deal ranges. Therefore, through a laboratory operation, 204 samples of type 2 Portland cement were prepared and their physical characteristics were determined and laser grading was done. Then, by making concrete mixtures with constant workability (slump 0.8±0.5 cm), the performance of cement samples with various grading in concrete mixtures was investigated. Among the most important results in this extensive study, the clear effect of increasing the amount of 3-30 micron particles and the uniformity coefficient of cement on the compressive strength of concrete and mortar and the presenting of the relationships can be mentioned.The compressive strength of 28-day standard mortar is approximately equal to half of the amount of 3-30 micron particles and constant number 22 MPa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grading
  • PSD
  • cement
  • mortar
  • concrete