اثر کیفیت قالب‌های مکعبی بر مقاومت فشاری و اعوجاج نمونه های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 مدیر عامل شرکت تعاونی بتن سازان شهر کرمان

3 مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تعاونی بتن سازان

4 مسئول مرکز تحقیق و توسعه شرکت تعاونی بتن سازان

چکیده

به جهت کنترل بتن آزمایش‌های مختلفی بر روی آن انجام میگیرد. یکی از مهمترین این آزمایش ها، آزمایش مقاومت فشاری بتن می باشد. به منظور انجام این آزمایش، اقدام به نمونه گیری از بتن در محل آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه تولید بتن و همچنین کارگاه می گردد. جهت نمونه گیری از بتن، قالب هایی از جنس های مختلف فلزی، دوتکه پلاستیکی و یک‌تکه پلاستیکی وجود دارند، که هریک از آنها مزایا و معایب منحصر به فردی دارند. در این تحقیق به بررسی اثر جنس قالب های نمونه برداری بتن بر مقاومت فشاری و اعوجاج نمونه ها پرداخته شده است. در انتها براساس بررسی های انجام گرفته مشخص گردید، که نمونه های قالب گیری شده در قالب های فلزی نسبت به نمونه های سایر قالب ها از مقاومت فشاری بیشتر و اعوجاج کمتری برخوردار هستند. شایان ذکر است که کمترین میزان مقاومت و بیشترین میزان اعوجاج مربوط به نمونه های قالب گیری شده در قالب های دوتکه پلاستیکی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Cubic Molds’ Quality on the Compressive Strength and Distortion of Concrete Specimens

نویسندگان [English]

  • Hesam Madani 1
  • Mohammad Hossein Anjomshoa 2
  • Mostafaa Afzali 3
  • Homa Haghighi 4
1 Assistant Professor, Dept. of Civil Engineering, Kerman Graduate University of Technology
2 Managing Director
3 Quality Control Laboratory Manager of Beton Sazan Company
4 Head of Research and Development Center of Beton Sazan Company
چکیده [English]

Various tests are carried out in order to control the concrete quality. One of the most important of these is the concrete compressive strength test. So as to do this test, concrete samples are taken by the quality-control laboratories of the concrete production companies. Different metal, composite and plastic molds exist for sampling concrete that each, of which has unique advantages and disadvantages. In this study, we investigate the effect of concrete sampling molds’ quality and material on the compressive strength and distortion of concrete samples. Finally, based on the accomplished studies, it is found that samples with metal molds compared with other samples have highest compressive strength and lowest distortion. It also observed that the lowest value of compressive strength and the highest value of distortion are related to the samples with composite molds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Compressive Strength
  • Sampling
  • Mold
[1] Rezaei, M.J., Mobarakeh, M. (2018). “Study the Compressive Strength of Concrete Sampled in Plastic and Cast-Iron Molds”. International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urban Development in Iran, University of Tehran, Tehran, Iran, December 19.
[2] Lamond JF, Pielert JH, 2006, Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete Making Materials.
[3] Association Francaise de Genie Civil, 2000, Betons Auto-Placants–recommandations           Provisoires, France.
[4] BE96-3801, 1996, Rational Production and Improved Working Environment Through Using Self-Compacting Concrete, European Union, DG XII.
[5] Journal 59 of the ICI Quarterly - Questions and Answers Part
[6] Ahmadi, B., Zolghadri, A., Karbalaei Ali, M., Chit Foroshzadeh, M.S., Pashaei, R., Alizadeh, S., & Tadayon, M. (2019). “Study the Effects of 150 X 150 X 150 mm Cube Molds’ Quality on the Compressive Strength of Concrete”. 11th National Concrete Conference, Road, Housing and Urban Development Research Center, Iran Concrete Institution, Tehran, Iran, October 7-8.
[7] National Standard of Iran, Subject: Hardened Concrete - Part 1: Shape, Dimensions and Other Requirements of Samples and Molds, No. 1-1608, Second Edition, 2014.
[8] National Standard of Iran, Subject: Portland Cement Properties, No. 389, Third Edition, Eighth Edition.
[9] National Standard of Iran, Subject: Fresh Concrete - Part II: Consistency Determination by Slump Method-Test Method, No. 2-3203, Second Edition.
[10] National Standard of Iran, Subject: Hardened Concrete - Part III: Samples Compressive Strength Determination-Test Method, No. 3-1608, First Edition, 2014.
[11] Issue 9 of the National Building Regulations of Iran, Design and Implementation of Reinforced Concrete Buildings, Fourth Edition, 2013.
[12] British Standard, Testing Hardened Concrete - Part 3: Concrete Strength of Test Specimens, 12390-3, 2009