بررسی آئین نامه ای بار باد سازه‌های بلند مرتبه بتنی با مقطع ثابت و متغیر واقع در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 عمران-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه قم

3 گروه عمران/دانشگاه قم

چکیده

امروزه با توجه به کمبود فضا و افزایش روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ، ساختمان­های بلند با استقبال بیشتری روبرو هستند. سازه­های بلند در برابر تاثیرات باد در راستای جهت باد و نوسانات حاصل از آن آسیب­پذیر هستند. برای طراحی یک سازه در برابر بارهای جانبی نظیر بار باد، معیار اصلی طراحی باید تامین شود. اهمیت اثر نیروی جانبی با بالا رفتن ارتفاع ساختمان افزایش می­یابد. از این رو در این نوع سازه­ها، عمدتاً تحت تاثیر نیروی باد، ملاحظات طراحی با افزایش ارتفاع، پیچیده­تر ­می­شود. در ارتفاع معینی تغییر مکان جانبی سازه­های بلند چنان افزایش می­یابد که ملاحظات سختی کنترل کننده مطرح می­گردند. ویژگی‌های فشار ناشی از  باد بر سازه تابعی از ویژگی‌های باد، هندسه سازه و مشخصات منطقه مجاور آن است. معمولاً استانداردها برای سازه‌ها و ساختمان‌هایی که دارای شکل یا موقعیت غیرمعمول هستند استفاده نمی‌شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی روش­های طراحی ارائه شده جهت محاسبه بار باد در استانداردهای بین­المللی و داخلی جهت بررسی سازه­های بلند با مقطع ثابت و متغیر واقع در شهر تهران است. در این پژوهش از استانداردهای امریکا، اروپا، ژاپن و استرالیا برای دو نوع سازه بلند استفاده شده و نتایج آنها با خروجی حاصل از مقررات ملی ساختمان ایران مقایسه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که مقررات ملی ایران برای سازه­های مفروض که در شهر تهران درنظر گرفته شده است، نسبت به نتایج سایر استانداردهای مورد بررسی محافظه­کارانه­تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Code Evaluation of Wind Loading for High-Rise Buildings with Constant and Variable Cross Section in Tehran

نویسندگان [English]

  • mohammadreza adlparvar 1
  • masud mahmoudabadi 2
  • Mohammad Hossein Taghavi Parsa 3
1 univercity qome
2 qom ac
3 Qom University
چکیده [English]

Abstract
Today, high-rise buildings are more welcomed due to the lack of space and the increasing population in large cities. The effect of wind on tall structures in the direction of the wind and its fluctuations are vulnerable. To design a structure against lateral loads such as wind load, the main design criterion should be provided. The importance of the impact of the lateral force increases with the height of the building. Thus, in this type of structures, mainly by wind power, design considerations with height, becomes more complicated. At a certain height, the lateral displacement of the longitudinal structures increases so that the controller's considerations are raised. The characteristics of the wind pressure on the structure are a function of the wind characteristics, structural geometry, and the characteristics of the adjacent region. Typically, standards for structures and buildings that have unusual shapes or positions are not used. The purpose of this study was to investigate the proposed design methods for calculating the wind load in international and domestic standards for the study of long and stable structures in Tehran. In this study, American, European, Japanese and Australian standards have been used for two types of structures, and their results have been compared to those derived from the National Building Regulations of Iran. The results of this study indicate that Iran's national regulations for proposed structures that are considered in Tehran are more conservative than the results of other standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Rise Buildings
  • Lateral Load of Wind
  • Fixed andVariable Section
  • Buildings Force
  • Design Guidelines
  • Part Six (from the National Building Regulations of Iran)
[1] Peter A. Irwin, “Wind Issues in the Design of Tall Buildings, Los Angles Tall Buildings Structural Design Council, RWDI Consulting Engineers & Scientist, 2010.
[2] Bui Thanh Dat, Alexander Traykov, and Marina Traykova; “Shear-lag effect and its effect on the design of high-rise buildings” HRC 2017, Web of Conferences 33, 2018.
[3] Ralph R. Clark; “STRUCTURAL DESIGN ASPECTS OF A COASTAL BUILDING CODE” Florida Department of Natural Resources, COASTAL ENGINEERING, 1982.
[4] Soheil Saadae, Fuh-Gwo, Yuan Mohammad N. Noori, Gregory D. Buckner; “ESTIMATION OF WIND LOAD ON STRUCTURES” Department of Mechanical & Aerospace Engineering, North Carolina State University, 2002.
[5] P. Mendis, T. Ngo, N. Haritos, A. Hira ,B. Samali ,J. Cheung ; “Wind Loading on Tall Buildings” EJSE Special Issue: Loading on Structures, 2007.
[6] John D. Holmes, Yukio Tamura, Prem Krishna; “Wind loads on low, medium and high-rise buildings by Asia-Pacific codes” The 4th International Conference on Advances in Wind and Structures, Korea, 2008.
[7] Ming Gu; “STUDY ON WIND LOADS AND RESPONSES OF TALL BUILDINGS AND STRUCTURES” The Seventh Asia-Pacific Conference on Wind Engineering, Taiwan, 2009.
[8] A.K. Mittal, S. Behera, D. Ghosh, S.K. Bhattacharyya; “Issues of Tall Building Due to Wind Forces-A Case Study” 7th National Conference on Wind Engineering, Thapar University Patiala, 2014.
[9] Ahmed Elshaer; “Aerodynamic Optimization and Wind Load Evaluation Framework for Tall Buildings” PHD Thesis, Western University, 2017.
[10] ASCE 7-05; “Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures”, Reston, VA, American Society of Civil Engineers, 2005
[11] Eurocode 1; “Actions on Structures, Part 4-1: Wind Actions”, London, British Standards Institute, 2004.
[12] AIJ; Recommendations for Loads on Buildings (RLB), Tokyo, Structural Standards Committee, 2004.
[13] AS/NZS 1170.2; “Structural Design Action, Part 2: Wind Forces” Australian/New Zealand Standards, Sydney, Standards Association of Australia, 2002.
[14] National Bureau of Building Regulations of Iran, Sixth Chapter, Loading on Structures, ed. 1392. (In Persian)
[15] M. Mahmoudi, H. Shafi’ie, H. Mazaheri; “Evaluation of structural analysis methods under the influence of wind load in high structures” 3th Conference for research in architecture, 1393. (In Persian) 
[16] Hossein Donyaie; “Investigation of the effect of lateral wind force on the behavior of long structures”, International Conference on Civil Engineering, 1395. (In Persian)
[17] Ali Nejadkhabaaz, “Structural Evaluation of High-rise Buildings under the Wind Power”, 4th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Economics Development, Shiraz, 1396. (In Persian)
[18] Azimzadegan, Mohammad Reza; Mohammad Ali Hadian Fard and Ali Lashkari; “Evaluation of Structural Analysis Methods under the Influence of Load Damage in Long Structures with Geometric Irregularities”, 7th National Congress of Civil Engineering, Sistan and Baluchestan University, 1392. (In Persian)
[19] Nassiri, "Wind tunnel wind tunnel report on multi-purpose Tehran Tower", Iran University of Science and Technology, 1375. (In Persian)
[20] Karimian, Jahanghirian and Nejat, "The final strain of wind blowing around the Tehran Tower" Amir Kabir University, 1379. (In Persian)
[21] Amiri, Gh; Khazaiee, B; Eghbali, M; “Evaluation of the effect of the behavior of tall structures under the lateral wind load” The second National Conference on civil engineering, 1389. (In Persian)
[22] Rachel Bashor, Ahsan Kareem; “Comparative Study of Major International Standards” 7th Asia-Pacific Conference on Wind Engineering, Taiwan, 2009.