کلیدواژه‌ها = دیوار برشی فولادی
بررسی تأثیر دیوار برشی فلزی نیمه‌پیوسته بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی به روش عددی

دوره 7، شماره 1، تیر 1401، صفحه 182-199

10.30478/jcsm.2022.349973.1282

یاسمن نجاری؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ سیده مهدیه میراعلمی