کلیدواژه‌ها = اتصال سرد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی مود برشی مکانیک شکست در اتصال سرد بتنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 5-22

10.30478/jcsm.2021.260572.1181

احسان کریمی؛ وحید رضا کلات‌جاری