کلیدواژه‌ها = سیلو پایه‌دار و بدون پایه
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه ضریب رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-50

10.30478/jcsm.2019.166506.1107

ثمیه سادات میرحسینی؛ محمد رضا آرم