نویسنده = مهدی نعمتی چاری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر استئارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-53

10.30478/jcsm.2019.153789.1093

رامین ناصرالاسلامی؛ جواد بخشی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاج مهدی


2. بررسی اثرات افزایش چرخه‌های تر و خشک شدن روی نفوذ یون کلراید در بتن اشباع نشده: شبیه‌سازی شرایط پاششی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

10.30478/jcsm.2019.82170

مهدی نعمتی چاری؛ آکبر صفری؛ بابک احمدی؛ جعفر سبحانی


3. اثر استایرن اکریلات روی مشخصات مکانیکی ملات‏های ترمیمی و مقایسه شرایط عمل‏آوری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 44-53

10.30478/jcsm.2018.60858

مجید نعمتی چاری؛ مهدی نعمتی چاری؛ محمد شکرچی زاده؛ محمدرضا رئیس محمدیان


4. بررسی تاثیر استئارات ها بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-95

10.30478/jcsm.2018.66525

رامین ناصرالاسلامی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاج مهدی؛ محمدعلی یعقوبی