بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمر سرباره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان،لاهیجان،ایران

چکیده

امروزه، بکارگیری از نانو مواد در علوم مختلف چشم انداز گسترده ای پیدا کرده است. در این راستا، افزودنی هایی در مقیاس نانو در صنعت بتن با هدف بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن، مورد توجه محققان قرار گرفته دارد. در تهیه بتن ژئوپلیمری، مصالحی حاوی مواد آلومینوسیلیکاتی فراوان با محلول قلیایی ترکیب می شوند. در این پژوهش آزمایشگاهی به ساخت یک طرح اختلاط از بتن شاهد حاوی سیمان پرتلند پرداخته شد. سپس بتن ژئوپلیمر سرباره ای در سه طرح اختلاط حاوی 0، 4 و 8 درصد نانوسیلیس ساخته شد (در مجموع 4 طرح اختلاط). در ادامه، آزمون تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی (SEM) در سن عمل آوری 90 روزه و آزمون های نفوذپذیری آب، مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته در سن عمل آوری 7 و 28 روزه در دمای اتاق، بر روی نمونه های بتنی انجام شد. نتایج آزمایشگاهی حاکی از این موضوع است که افزایش سن عمل آوری بتن، موجب بهبود نتایج مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و نفوذپذیری آب شده است. در آزمون های نفوذپذیری آب، مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری، افزودن 8 درصد نانوسیلیس به ترکیب بتن ژئوپلیمری، به ترتیب موجب بهبود 26، 13 و 19 درصدی نتایج نسبت به طرح بتن ژئوپلیمری فاقد نانوسیلیس در سن 28 روزه پس از عمل آوری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effect of adding nanosilica on the mechanical properties and durability of slag geopolymer concrete

نویسندگان [English]

 • Mohammadhossein Mansourghanaei 1
 • Morteza Biklaryan 1
 • Alireza Mardookhpour 2
1 Department of Civil Engineering, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 Assistant Professor Department of civil engineering,islamic azad university,lahijan branch,iran
چکیده [English]

Today, the use of nanomaterials in various sciences has found a wide perspective. In this regard, nanoscale additives in the concrete industry with the aim of improving the mechanical properties and durability of concrete, have been considered by researchers. In the preparation of geopolymer concrete, materials containing abundant aluminosilicate materials are combined with alkaline solution. In this laboratory study, a mixing design was made of control concrete containing Portland cement. Then, slag geopolymer concrete was made in three mixing designs containing 0, 4 and 8% nanosilica (4 mixing designs in total). Then, SEM test at 90 days of curing age and tests of water permeability, compressive strength and modulus of elasticity at 7 and 28 days of curing at room temperature were performed on concrete samples. Laboratory results indicate that increasing the curing age of concrete has improved the results of compressive strength, modulus of elasticity and water permeability. In the test of water permeability, modulus of elasticity and compressive strength, the addition of 8% nanosilica to geopolymer concrete improved the results by 26, 13 and 19%, respectively, compared to the design of nanosilica-free geopolymer concrete at 28 days after curing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolymer Cconcrete
 • Blast Furnace Slag
 • Nano silica
 • Mechanical Properties
 • Durability Concrete
 • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 شهریور 1401