کلیدواژه‌ها = مقاومت الکتریکی حجمی
بررسی مقاومت الکتریکی مخلوط های بتنی حاوی حجم بالایی از مواد پوزولانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 49-62

10.30478/jcsm.2022.320191.1243

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ بابک فروتن مهر