کلیدواژه‌ها = دیوارهای گهواره‌ای بتنی
مدل‌سازی رفتار جانبی دیوارهای گهواره‌ای بتنی با استفاده از شبکه عصبی چند هدفه

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 110-128

10.30478/jcsm.2021.272480.1192

امیرعلی شاه منصوری؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ ابوذر جعفری