کلیدواژه‌ها = مقاوم سازی
رفتار تیر بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح HPFRCC

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 86-99

10.30478/jcsm.2019.167424.1109

علی همتی؛ سمیرا عزالدین


مدل سازی و بررسی رفتار قابهای بتنی میان پر تقویت شده با کامپوزیت های پلیمری مسلح الیافی (FRP)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 110-125

10.30478/jcsm.2017.54803

فریبرز ناطقی الهی؛ ایوب دهقانی؛ محمد جواد علی نژاد