کلیدواژه‌ها = HPFRCC
تاثیر لایه HPFRCC روی پانل های پیش ساخته در رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2019.139847.1082

محمدکاظم شربتدار؛ آزاده حقیقت؛ احسان قیاسی؛ نعمت الله حیدریان


رفتار تیر بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح HPFRCC

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 86-99

10.30478/jcsm.2019.167424.1109

علی همتی؛ سمیرا عزالدین