کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی نهایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-43

10.30478/jcsm.2018.60856

یاسر شریفی؛ نجمه محمدی‌درجوزی؛ عادل مقبلی