نویسنده = سعید بزرگمهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پودر مگنتیت (اکسید آهن) بر خواص مکانیکی بتن خود تراکم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-102

حسین اینانلو عربی شاد؛ فرهنگ سرشکی؛ محمد عطایی؛ سعید بزرگمهر؛ لیلا اکبری نسب