موضوعات = افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان سنگدانه و الیاف برخصوصیات مکانیکی بتن‌ قلیافعال سرباره‌ای تک ‌جزئی

دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 1-23

10.30478/jcsm.2024.428576.1353

کیهان رحمانی؛ کورش نصراله زاده؛ مجید رستمی گله‌دار


تأثیر روش پراکندگی نانولوله های کربنی بر مقاومت فشاری بتن

دوره 7، شماره 1، تیر 1401، صفحه 60-75

10.30478/jcsm.2022.346473.1272

رسول شادنیا؛ مهسا ذره پرورشجاع؛ امین کاظمی بیدختی


بررسی تاثیر کنسانتره آهن بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 162-179

10.30478/jcsm.2021.257662.1176

رضا محمدپور؛ شفیع الدین جوادی


استفاده از بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان در بتن‌های کم مقاومت

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 32-46

10.30478/jcsm.2020.228745.1156

سیده مرضیه قیامی تکلیمی؛ امید رضائی فر؛ مجید قلهکی


مقاومت فشاری بتن الیافی حاوی خرده لاستیک تحت آتش

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 47-59

10.30478/jcsm.2020.231220.1157

شایان فخریان؛ شایان مشهدی؛ حمید بهبهانی


بررسی آزمایشگاهی عملکرد پلی اتیلن گلیکول به عنوان ماده کاهنده جمع‌شدگی بتن (SRA)

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 181-200

10.30478/jcsm.2020.130687

علیرضا باقری؛ محمد حسین نورمحمد بیک؛ سید حسین کاشیان؛ حامد زنگانه