موضوعات = بتن و محیط زیست
بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمر سرباره ای

دوره 7، شماره 1، تیر 1401، صفحه 76-89

10.30478/jcsm.2022.333669.1260

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


بررسی مقاومت الکتریکی مخلوط های بتنی حاوی حجم بالایی از مواد پوزولانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 49-62

10.30478/jcsm.2022.320191.1243

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ بابک فروتن مهر