موضوعات = تعمیر، تقویت، بهسازی و نگهداری سازه‌های بتنی
بهینه یابی روش تقویتی ستون کوتاه بتنی با ورق فولادی در الگوهای شکلی مختلف به روش اجزاء محدود

دوره 7، شماره 2، دی 1401، صفحه 144-173

10.30478/jcsm.2023.349519.1279

امیرحسین بازایی؛ حیدر علی دادی طسوجی؛ محمودرضا گلشن؛ روزبه آقامجیدی


مروری بر خصوصیات بتن فوق توانمند و کاربرد آن در مهندسی پل

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 60-78

10.30478/jcsm.2020.241980.1161

محمد شکرچی زاده؛ خسرو برگی؛ امیرمهدی ربیعی


بررسی رفتار ضربه ای بتن‌های الیافی ماکروسنتتیک با دورپیچ کامپوزیت GFRP

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 200-217

10.30478/jcsm.2020.169501.1110

علی خیرالدین؛ مهدی وحیدپور؛ مرتضی بینش