موضوعات = تحلیل و طراحی سازه های بتنی
بررسی رفتار سازه ای پانل های ساندویچی بتنی سقفی با رویه های مقاوم وهسته بتن سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.30478/jcsm.2023.410673.1342

بابک منصوری؛ الله داد احمدی


بررسی ظرفیت تغییرشکل جانبی ستون‌های بتن‌آرمه به کمک محاسبات نرم

دوره 7، شماره 2، دی 1401، صفحه 37-61

10.30478/jcsm.2022.353833.1287

محمد علی هندویان؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ محمدجواد حاجی‌مزدارانی


بررسی تأثیر دیوار برشی فلزی نیمه‌پیوسته بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی به روش عددی

دوره 7، شماره 1، تیر 1401، صفحه 147-162

10.30478/jcsm.2022.349973.1282

یاسمن نجاری؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ سیده مهدیه میراعلمی


شبیه‌سازی مود برشی مکانیک شکست در اتصال سرد بتنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2021.260572.1181

احسان کریمی؛ وحید رضا کلات‌جاری


مدل‌سازی رفتار جانبی دیوارهای گهواره‌ای بتنی با استفاده از شبکه عصبی چند هدفه

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 110-128

10.30478/jcsm.2021.272480.1192

امیرعلی شاه منصوری؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ ابوذر جعفری


بررسی تحلیلی توزیع دما و مقاومت باربری تیرهای سقف مرکب کم عمق تحت آتش

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 141-164

10.30478/jcsm.2020.220758.1148

شایان فخریان؛ حمید بهبهانی؛ شایان مشهدی


مدل‌سازی و ارزیابی روش‌های طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-182

10.30478/jcsm.2020.211408.1140

مهدی مرادی؛ سید محمد باقر صراف زاده