کلیدواژه‌ها = سیمان
بررسی تاثیر دانه‌بندی سیمان بر مشخصات بتن و ملات استاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.30478/jcsm.2023.368826.1298

علی اکبر کفاش بازاری؛ محمد وطنی؛ زیور نیک فال


پایش آزمایشگاهی مقاومت الکتریکی بتن

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 249-265

10.30478/jcsm.2022.320030.1241

علی اکبر کفاش بازاری؛ مهدی چینی