کلیدواژه‌ها = قاب های بتنی میان پر
مدل سازی و بررسی رفتار قابهای بتنی میان پر تقویت شده با کامپوزیت های پلیمری مسلح الیافی (FRP)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 110-125

10.30478/jcsm.2017.54803

فریبرز ناطقی الهی؛ ایوب دهقانی؛ محمد جواد علی نژاد