نویسنده = محمد شکرچی زاده
مروری بر خصوصیات بتن فوق توانمند و کاربرد آن در مهندسی پل

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 60-78

10.30478/jcsm.2020.241980.1161

محمد شکرچی زاده؛ خسرو برگی؛ امیرمهدی ربیعی


اثر استایرن اکریلات روی مشخصات مکانیکی ملات‏های ترمیمی و مقایسه شرایط عمل‏آوری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 44-53

10.30478/jcsm.2018.60858

مجید نعمتی چاری؛ مهدی نعمتی چاری؛ محمد شکرچی زاده؛ محمدرضا رئیس محمدیان