بررسی اثر استفاده از مواد عمل‌آوری‌کننده بر پایه لیتیوم‌پلی‌سیلیکات روی خواص مهندسی و دوام کف‌های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 کلینیک ساختمانی ایران

چکیده

عمل‌آوری یکی از پارامترهای مؤثر بر مقاومت و دوام کف‌سازی‌های بتنی می‌باشد. عمل‌آوری مناسب باعث پیشرفت روند کسب مقاومت،کاهش احتمال پوسته‌شدگی سطح بتن و افزایش مقاومت سایشی آن می شود. در این مقاله اثر استفاده از نوعی ماده عمل‌آوری کننده بر پایه لیتیوم پلی‌سیلیکات بر روی مشخصات مکانیکی و دوام نمونه‌های بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، آزمون‌های تعیین مقاومت فشاری، جذب آب، نفوذپذیری تحت فشار آب و مقاومت سایشی بر روی نمونه‌های شاهد و آزمایشی انجام گرفت. با توجه به نتایج ارائه شده مقاومت فشاری نمونه‌های نگهداری شده در محیط آزاد بیش از 60% و در محیط آزمایشگاه بیش از 20 درصد، نسبت به نمونه‌های عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد، کاهش مقاومت داشته‌اند. در صورتیکه در نمونه‌های آزمایشی، با اعمال ماده عمل آوری بر پایه لیتیوم‌پلی‌سیلیکات، مقدار کاهش مقاومت فشاری کمتر از 10 درصد بوده است. همچنین جذب آب نمونه‌های نگهداری شده در محیط آزاد، بیش از 3 برابر نسبت به شرایط استاندارد افزایش پیدا کرده، در صورتیکه در نمونه‌های با ماده عمل‌آوری مذکور، مقدار جذب آب فقط 14 درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون تعیین مقاومت سایش نشان داد که در صورت استفاده از مواد عمل‌آوری ویژه نسبت به شرایط عمل‌آوری استاندارد بهبود مقاومت سایشی را در نمونه‌ها تا حدود 8 درصد را شاهد خواهیم بود. نگهداری در شرایط آزمایشگاهی و محیط آزاد به ترتیب موجب کاهش مقاومت سایشی به مقدار 8 و 21 درصد شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Lithium Polysilicates Curing Agent on Engineering Properties and Durability of Concrete Floors

نویسندگان [English]

  • jafar sobhani
  • Alireza Pourkhorshidi 1
  • A. Raminfar 2
1 , Lecturer, Road, Housing & Urban Development Research Center
2 Iran Construction Clinic
چکیده [English]

Curing is an important parameter on the strength and durability development of concrete floors. Appropriate curing leads to the concrete strength gain, decrease in surface scaling and increasing the surface abrasion resistance of concrete. In this paper, the effects of a curing agent based on lithium polysilicates were investigated in an experimental program to verify their mechanical and durability properties. To this end, the compressive strength, water absorption, permeability under water pressure and abrasion resistance tests were carried out on the reference and cured specimens with curing agent. Based on the presented results, the compressive strength of air-cured and lab-condition specimens decreased more than 60% and 20% respectively. However, the specimens cured with Lithium Polysilicates agent lead up to 10% decrease in concrete strength. Moreover, the water absorption of specimens cured in air increased more that 3 times. The results showed that by application of such curing agents, the abrasion resistance increased by 8% in comparison with the standard curing system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Floor
  • Curing Agent
  • Surface Harder
  • Abrasion Resistance Treatment