دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر اندرکنش خاک-سازه در پاسخ لرزه‏ای سیستم سازه‏ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30478/jcsm.2021.260212.1179

اشکان خدابنده لو؛ هادی پوریان