دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی امکان استفاده از پسماند‌های صنعتی و مصالح بازیافتی به عنوان جایگزین بخشی از مصالح در روسازی‌های بتن غلتکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.30478/jcsm.2022.336813.1263

محسن عموزاده عمرانی؛ علی حسن نژاد؛ وحید شهبازی


بررسی تأثیر خواص دینامیکی بر رفتار لرزه ‌ای سازه‌ های دوبلکسی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های کامپوزیت پلیمری FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.30478/jcsm.2021.294666.1213

فاطمه طالعی؛ محمدکاظم شربتدار