موضوعات = تحلیل و طراحی سازه های بتنی
تعداد مقالات: 17
1. شبیه‌سازی مود برشی مکانیک شکست در اتصال سرد بتنی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 110-126

10.30478/jcsm.2021.260572.1181

احسان کریمی؛ وحید رضا کلات‌جاری


3. بررسی پاسخ‌های ارتعاشی دال‌های بتنی دارای بازشو تحت تأثیر مولفه قائم زلزله

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 78-93

10.30478/jcsm.2020.247416.1165

مجید خسروبیگی؛ اشکان خدابنده لو


4. بررسی تحلیلی توزیع دما و مقاومت باربری تیرهای سقف مرکب کم عمق تحت آتش

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-164

10.30478/jcsm.2020.220758.1148

شایان فخریان؛ حمید بهبهانی؛ شایان مشهدی


6. بررسی مشارکت آرماتورهای طولی FRP در ستون‌های بتن مسلح با مقطع مربع شکل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2020.220241.1147

مسعود مفید؛ امیر رضا طبخی وایقان


7. تصحیح جعبه دستگاه برش مستقیم بمنظور کاربری روی درزه های ناممتد پلکانی هم پوشان و غیر همپوشان در بتن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 16-30

10.30478/jcsm.2019.121021.1059

وهاب سرفرازی؛ هادی حائری؛ سیدایمان موسوی میرسالاری


8. بررسی حرکت گهواره‌ای در ساختمان‌های بتنی دارای سیستم دوگانه قاب خمشی با دیوار برشی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-199

10.30478/jcsm.2020.214722.1142

عباس برهانی؛ بهروز محبی مقدم؛ سمیه کریمیان


9. بررسی رفتار ضربه ای بتن‌های الیافی ماکروسنتتیک با دورپیچ کامپوزیت GFRP

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 200-217

10.30478/jcsm.2020.169501.1110

علی خیرالدین؛ مهدی وحیدپور؛ مرتضی بینش


10. مدل‌سازی و ارزیابی روش‌های طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-182

10.30478/jcsm.2020.211408.1140

مهدی مرادی؛ سید محمد باقر صراف زاده


11. مطالعه تاثیر اندرکنش حفره ها در سازه بتونی تحت تنش زیاد توسط کد PFC2D

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2019.129092.1064

هادی حائری؛ وهاب سرفرازی؛ سید ایمان موسوی میرسالاری؛ حمیدرضا آژیر؛ محمد امین کربلا


12. ارزیابی مقاومت‌برشی تیرهای بتن‌مسلح لاغر حاوی بتن با مقاومت معمولی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-190

10.30478/jcsm.2019.149848.1087

یاسر شریفی؛ عادل مقبلی؛ مهدیه رحمتیان؛ خداداد مقبلی


13. بررسی آئین نامه ای بار باد سازه‌های بلند مرتبه بتنی با مقطع ثابت و متغیر واقع در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-72

10.30478/jcsm.2019.171072.1111

محمدرضا عدل پرور؛ مسعود محمودآبادی؛ محمدحسین تقوی پارسا


15. محاسبه ضریب رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-50

10.30478/jcsm.2019.166506.1107

ثمیه سادات میرحسینی؛ محمد رضا آرم