کلیدواژه‌ها = رفتار لرزه‌ای
بهینه یابی روش تقویتی ستون کوتاه بتنی با ورق فولادی در الگوهای شکلی مختلف به روش اجزاء محدود

دوره 7، شماره 2، دی 1401، صفحه 159-187

10.30478/jcsm.2023.349519.1279

امیرحسین بازایی؛ حیدر علی دادی طسوجی؛ محمودرضا گلشن؛ روزبه آقامجیدی


بررسی تأثیر دیوار برشی فلزی نیمه‌پیوسته بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی به روش عددی

دوره 7، شماره 1، تیر 1401، صفحه 147-162

10.30478/jcsm.2022.349973.1282

یاسمن نجاری؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ سیده مهدیه میراعلمی