کلیدواژه‌ها = مقاومت کششی
اثر اندازه آزمونه بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن‌های حاوی الیاف فولادی

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 80-100

10.30478/jcsm.2021.276570.1199

آرمان ابراهیمیان؛ علیرضا مرتضایی


استفاده از بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان در بتن‌های کم مقاومت

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 32-46

10.30478/jcsm.2020.228745.1156

سیده مرضیه قیامی تکلیمی؛ امید رضائی فر؛ مجید قلهکی