کلیدواژه‌ها = دوام
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر استئارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-53

رامین ناصرالاسلامی؛ جواد بخشی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاج مهدی


2. تاثیر مواد پلیمری بر برخی پارامتر‌های دوام مخلوط‌های پایه سیمان آلومینات کلسیم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 24-40

علی سعیدی کیا؛ سید حسام مدنی


3. بررسی تاثیر استئارات ها بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-95

رامین ناصرالاسلامی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاج مهدی؛ محمدعلی یعقوبی


4. ارزیابی تأثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص دوامی بتن‌های معمول

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 20-29

ابراهیم قیاسوند


5. بررسی تأثیر ژل نانو سیلیس و دوده سیلیسی بر خواص مواد پایه سیمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-101

محمد کوشافر؛ سید حسام مدنی