کلیدواژه‌ها = زئولیت
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر حجم خمیر مواد سیمانی و استفاده از زئولیت بر خواص بتن خودتراکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 100-109

10.30478/jcsm.2019.158641.1103

سعید خالوئی؛ بابک احمدی؛ آزاده عسگری نژاد؛ مسعود نکوئی


2. بررسی خواص مهندسی مخلوط‌های دو جزئی و سه جزئی حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-133

10.30478/jcsm.2019.82173

جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخوشیدی؛ بابک احمدی؛ مهدی چینی


3. بررسی اثر زئولیت بر کارایی بتن خود متراکم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 89-98

10.30478/jcsm.2017.60855

محمدرضا نبی زاده شهربابک؛ مصطفی خانزادی؛ سید رضا باقری؛ ولی الله قلعه نوی