کلیدواژه‌ها = الیاف فولادی
اثر اندازه آزمونه بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن‌های حاوی الیاف فولادی

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 80-100

10.30478/jcsm.2021.276570.1199

آرمان ابراهیمیان؛ علیرضا مرتضایی


مقاومت فشاری بتن الیافی حاوی خرده لاستیک تحت آتش

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 47-59

10.30478/jcsm.2020.231220.1157

شایان فخریان؛ شایان مشهدی؛ حمید بهبهانی