کلیدواژه‌ها = آزمایش پوش-آف
شبیه‌سازی مود برشی مکانیک شکست در اتصال سرد بتنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2021.260572.1181

احسان کریمی؛ وحید رضا کلات‌جاری