کلیدواژه‌ها = بتن خودتراکم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-158

سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ صادق منوچهری


2. بررسی اثر استئارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-53

رامین ناصرالاسلامی؛ جواد بخشی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاج مهدی


3. تاثیر حجم خمیر مواد سیمانی و استفاده از زئولیت بر خواص بتن خودتراکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 100-109

سعید خالوئی؛ بابک احمدی؛ آزاده عسگری نژاد؛ مسعود نکوئی


4. بررسی همگنی مقاومت بتن در دیوارهای ساخته شده از بتن های خود تراکم حاوی نانو سیلیس- دوده ی سیلیس و زئولیت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 42-58

جاوید ملک دوست؛ رحمت مدندوست؛ ملک محمد رنجبر