کلیدواژه‌ها = مقاومت
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی میزان مقاومت روکش بتن بر رفتار سد سنگریزه ای

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 70-86

10.30478/jcsm.2021.288368.1206

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ سید علی اصغری فر