کلیدواژه‌ها = متاکائولن
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی دو‌گانه کوپلیمری و نانو‌سیلیس بر مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 100-113

10.30478/jcsm.2019.187332.1123

امیربهادر مرادی خو؛ میرحمید حسینی؛ اعظم موسوی کاشی؛ فرشته امامی؛ علیرضا اسپرهم


2. بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-158

10.30478/jcsm.2019.206336.1134

سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ صادق منوچهری