کلیدواژه‌ها = بتن الیافی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع الیاف بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک پلاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.30478/jcsm.2020.221092.1149

وحید منصوری؛ حمید صابری؛ قاسم پاچیده؛ مرتضی خلیلی


2. بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن مقید

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-129

10.30478/jcsm.2019.187919.1125

اویس افضلی ننیز؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی