نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر اندازه نمونه بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن‌های حاوی الیاف فولادی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 66-84

10.30478/jcsm.2021.276570.1199

علیرضا مرتضایی؛ آرمان ابراهیمیان