نویسنده = ������������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ لرزه‌ای تک شمع‌های بتنی توربین‌های بادی مستقر بر خاک‌های روانگرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-151

10.30478/jcsm.2021.273183.1194

غلامرضا نوری؛ مهران تیراندازیان