نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی عملکرد پلی اتیلن گلیکول به عنوان ماده کاهنده جمع‌شدگی بتن (SRA)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-200

10.30478/jcsm.2020.130687

علیرضا باقری؛ محمد حسین نورمحمد بیک؛ سید حسین کاشیان؛ حامد زنگانه